ความนึกคิดของเข็มในหน้า ตื่นตระหนก มาก Botoxers ทีแรก และก็คนโดยส่วนใหญ่ หลบหลีก Botox เพียงแค่เพื่อเหตุผลที่ อันที่จริงการฉีดโบท็อกซ์ไม่เจ็บมากสักเท่าไรนัก – ฉีดโบท็อก ใช้เข็มขนาดเล็กมากมาย รวมทั้งเข็มเล็กๆ พวกนี้ มิได้ถูกฉีดเข้าไปภายในร่างกายมากเท่าไรนักทุกคนมี เกณฑ์ ความเจ็บที่แตกต่าง โดยเหตุนั้นก็เลย ยากที่จะ คาดเดาว่าจะรังควานคุณ อย่างไร แต่ว่าคน ทั่วไป ชี้แจง ถึงความรู้สึกแบบ pinprick เล็กน้อยรวมทั้งเห็นด้วยกับการย้อนหลัง ว่า “ไม่ใช่ เรื่องสำคัญ” โดยเฉลี่ยแล้วเข็มฉีดยารอบๆดวงตา รังแกริมฝีปากอย่างน้อยที่สุดและบนริมฝีปากเจ็บมากที่สุด

ปกติการฉีดยาโบท็อกซ์จะทำเช่นนี้ ผู้เจ็บป่วยนั่งอยู่บนโต๊ะหมอบบางส่วน กับหมอนที่รองรับศีรษะบริเวณฉีดยาจะทำความสะอาด รวมทั้ง ใช้เจลทาชาเฉพาะที่ จุดฉีดแต่ละจุดจะถูกทำ เครื่องหมายด้วยดินสอเขียนคิ้ว ใส่เข็มเพียงผ่านผิวหนัง กล้าม ใบหน้านั่งใกล้ผิวมาก จน ไม่ต้องฉีดยาเลย ฉีดโบท็อก ปริมาณ ที่เหมาะสมของหน่วยจะถูกฉีดเข้าไป โบท็อกซ์ถูกฉีดเข้าไปในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงด้วยเหตุนี้ ก็เลยจำเป็นจะต้องมี ปริมาณของเหลว เพียงแค่เล็กๆน้อยๆ โบท็อกซ์ฉีดยา อย่างเร็ว รวมทั้งเข็มจะถูกถอนออก ชอบมีผิวที่หย่อนยานคล้อยน้อย และ สิ่งนี้จะกลับสู่ สถานการณ์ ปกติโดยใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที

ขึ้นกับพื้นที่ฉีด, การฉีดบ่อยมากมักจะจะต้อง ดังเช่นจะต้องมี การฉีดยา 5 ครั้งในบริเวณ ขนคิ้ว(ระหว่างขนคิ้ว) ความเข้าใจผิดโดยปกติ คือฉีด เพียงแค่  1 ชิ้นต่อบริเวณฉีดยา โดยปกติแล้วจะ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ฉีดโบท็อก สำหรับการฉีด ขนคิ้ว ทั่วไป ต้องใช้ 4 ชิ้นต่อการฉีดในสถานที่ฉีด 5 ครั้งรวมกัน 20 หน่วย

สิ่งที่คุณคาดหวัง ภายหลังจากการฉีดยา? ไม่เหมือนกับภาพยนตร์ทั่วๆไป ในภาพยนตร์ ฉีดโบท็อก ไม่อาจจะใช้งานได้ทันที อาจใช้เวลาสองถึงสามวันเพื่อคุณมองเห็น ผลการผ่อนคลาย กล้าม จะบรรเทา ถัดไปอีก นับเป็นเวลาหลายวันหลังจากนั้น คุณจะ มองไม่เห็นผลเต็ม รูปแบบของ Botox ตรงเวลาสองอาทิตย์

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง เมืองไทย 4.0 กับห้องสมุดวิทยาลัย (Thailand 4.0 and Academic Libraries) กับนางสาววรรณนิภา พุ่มไม้สุวรรณ ซึ่งจัดโดย สัมพันธ์บรรณารักษ์วิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องที่ใช้ในการประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับผิดชอบเรื่อง

โปรแกรมห้องสมุด ดิจิทัล : ด้วย ICT และก็นวัตกรรม โดย นายเมฆา ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้พื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พูดถึง การเล่าเรียนที่มีคุณค่า คือ การศึกษาแบบร่วมมือ การแบ่งปันวิชาความรู้ ไม่ยึดถือในความเป็นเจ้าของมากเกินกระทั่งไปขัดช่องทางการเข้าถึงการเล่าเรียนของคนอื่นๆ เป็นแถวคิดของการผลักดันและส่งเสริมการเล่าเรียนตลอดชีพ (Lifelong Learning) โดยมีหัวจิตใจสำคัญอยู่ที่การแบ่งปันแหล่งฯ แหล่งทรัพยากรการเล่าเรียนแบบเปิด สามารถแบ่งได้ ดังนี้

  1. หลักสูตรและรายละเอียดแบบเปิด (open courseware and content) หลักสูตรการเล่าเรียนฟรี (free educational courses ) Open textbooks เช่น โครงการ Open Source Textbooks Project ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
  2. ซอฟต์แวร์ในกรุ๊ปเปิด (open software tools) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเล่าเรียน
  3. สิ่งของเปิด (open material) ที่ดีไซน์มาเพื่อใช้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนการสอนอีกทั้งต้นแบบปกติแล้วก็แบบอิเล็กทรอนิกส์
  4. คลังของสิ่งของการเล่าเรียน (Repositories of Learning Object) สำหรับเก็บรวบรวมวัสดุการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น และก็เข้าถึงใช้งาน

ข้อตกลงอนุญาตแบบเปิดรวมทั้งการใช้งาน เนื่องจากว่าทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเป็นแนวคิดที่เป็นการก้าวไปสู่การเข้าถึงรวมทั้งใช้ทรัพยากรการเล่าเรียนได้อย่างเสรี อันครอบคลุมการให้ผู้ใช้สามารถสำเนา (copy) กระจัดกระจาย (distribute) ปรับปรุง (improve) และ เปลี่ยน (change) ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในการศึกษาเรียนรู้ค้นคว้ารวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ อย่างไรก็ดี ทรัพยากรการเรียนแบบเปิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ดังนี้การกำหนดข้อตกลงอนุญาต ทำเป็นโดยการระบุเงื่อนไงร่วมกันได้ใน 6 แบบ ดังนี้

Attribution CC – BY ให้เผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไข โดยจำเป็นต้องระบุที่มา

Attribution CC – BY -SA ให้เผยแพร่ ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลง โดยจำเป็นต้องระบุที่มาและก็จำต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน

Attribution CC – BY -ND ให้เผยแพร่ โดยจำต้องกำหนดที่มา แม้กระนั้นห้ามดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข

Attribution CC- BY -NC ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแม้กระนั้น ห้ามใช้สำหรับในการค้า

Attribution CC- BY – NC – SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไข โดยจำต้องกำหนดที่มาแต่ห้ามใช้ในการค้ารวมทั้งจะต้องเผยแพร่งานปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงโดยใช้ข้อตกลงอนุญาตชนิดเดียวกัน

Attribution CC- BY – NC -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องกำหนดที่มาแม้กระนั้นห้ามดัดแปลงแล้วก็ห้ามใช้สำหรับในการค้า

การบรรยายหัวข้อการศึกษาค้นคว้าออนไลน์ : แนวโน้มและก็ข้อควรคำนึง โดย อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พูดถึง ห้องสมุดในฐานะแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจสารสนเทศต่างๆโดยเฉพาะการช่วยส่งเสริมการทำวิจัย โดยเหตุนั้นห้องสมุดกับการค้นคว้าวิจัยจึงมีความหมายมากในขณะนี้ โปรแกรมห้องสมุด หอสมุดจะต้องมองว่าทรัพยากรที่ให้บริการและการให้บริการในตอนนี้สนองตอบนักค้นคว้าได้ใช่หรือไม่ การให้บริการต่างๆควรจะมีการผลักดันและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้วิจัย ถึงความอยากได้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ใช้นิยมในแบบใด และก็มีบริการใดควรจะบริการผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักวิจัยที่มีความจำเป็นมาก ถ้าเกิดบรรณารักษ์ทราบก็จัดซื้อหาสิ่งที่จำเป็นทั้งที่เป็นในรูปของรูปเล่ม และออนไลน์

โปรแกรมห้องสมุด บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดสำหรับเพื่อการช่วยเหลือการจัดการสารสนเทศด้านการวิจัย Research Data Management หรือ RDM หอสมุดมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งล้วนแล้วแต่บากบั่นปรับแต่ง การให้บริการและก็สร้างคุณประโยชน์ในการให้บริการของห้องสมุดด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสารสนเทศ การศึกษาเรียนรู้ของนักค้นคว้า

ชุดราตรีเมื่อคุณได้ตอบปัญหา “ใช่” เป็นปัญหาใหญ่แล้วดวงใจของคุณจะเริ่มนึกถึงวันสมรสที่คุณอยากได้และก็เลือกชุดที่มีไว้ใส่สำหรับแต่งงาน แน่ๆว่าคุณอาจคิดประเด็นนี้มาตั้งแต่คุณเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็ต้นแบบและก็ที่ตั้งของวันสมรสของคุณจะแจ่มแจ้งขึ้นในใจของคุณ ชุดราตรี เมื่อคุณเห็นด้วยกับเจ้าบ่าวจะเป็นแบบนั้นแม่ อื่นๆอีกมากมาย คุณจะมีสิ่งต่างๆจำนวนมากสำหรับการเริ่มการวางเป้าหมาย

การวางเป้าหมายจัดงานสมรสไม่ใช่กิจการค้าขนาดเล็ก แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับการผลักดันและส่งเสริมอย่างยอดเยี่ยมจากครอบครัวและก็มิตรสหาย แม้กระนั้นการตัดสินใจครั้งเดียวว่าน่าจะเป็นของคุณเพียงอย่างเดียวจะเป็นการเลือกชุดเจ้าสาว การเลือกการออกแบบชุดบางทีอาจเกิดเรื่องยากทีเดียวแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็สีที่ไม่เหมือนกันสามารถเพิ่มตัวเลือกพร้อมวัสดุอุปกรณ์เสริมสำหรับคู่รักทั้งปวงด้วยเหตุนี้การได้รับข้อคิดเห็นลำดับที่สองจากครอบครัวและก็สหายๆเป็นความคิดที่ดีที่สุด

ระยะเวลาของงานสมรสของคุณจะเป็นสาเหตุหนึ่งสำหรับการตกลงใจเลือกชุดใส่แต่งงาน งานมงคลสมรสในฤดูร้อนจะซึ่งก็คือจะต้องใช้ผ้าที่มีน้ำหนักค่อย (คุณไม่ได้อยากออกไปเพราะเหตุว่าความร้อน) แล้วก็เช่นกันในขณะที่หนาวกว่าของปีบางทีอาจเป็นการเลือกชุดที่มีไว้สำหรับใส่แต่งงานในผ้าที่หนักกว่าเพื่อคุณอุ่นขึ้น

ธรรมชาติถ้าหากคุณกำลังจะสมรสที่อังกฤษการวางเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศไม่เป็นความคิดที่ไม่ดี ส.ค.ในสหราชอาณาจักรมิได้เป็นแสงอาทิตย์ที่น่ารักน่าเอ็นดูรวมทั้งความร้อน ชุดราตรี จากเครื่องมือเสริมสำหรับเจ้าสาวล้นหลามให้เลือกเสื้อคลุมงานมงคลสมรสเป็นแถวคิดที่ดีเลิศสำหรับขณะของปีเหมือนกันกับตอนหน้าร้อนที่น่ารักน่าเอ็นดูสามารถแปลงเย็นได้ในช่วงค่ำ แม้สถานที่จัดงานสมรสของคุณหมายคือการเดินออกไปต่างประเทศบ้านเสื้อคลุมสมรสจะช่วยทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นรวมทั้งยังคงรูปลักษณ์ที่งาม

เครื่องใช้ไม้สอยเสริมสำหรับเจ้าสาวอื่นๆดังเช่นว่า ห่อหรือลักขโมย ห่อสมรสหรือ stole ก็เป็นความคิดที่ดีในการรักษาความอบอุ่นให้กับไหล่ของคุณควรจะกลายเป็นบิตเย็นและก็เป็นความคิดในทางปฏิบัติที่ช่วยทำให้คุณมองสวย แน่ๆในวันหน้าร้อนที่ดีที่คุณคุ้นชินอยากได้ แต่ว่าเป็นเครื่องมือจัดงานสมรสไปพวกเขาจะไม่แพงเหลือเกินแล้วก็โดยเหตุนี้ก็เลยเป็นความคิดที่ดีที่จะมีสแตนด์บายในกรณี ชุดราตรี เครื่องไม้เครื่องมือสมรสอื่นๆที่มีความรู้สึกว่าบางทีอาจเป็นงานมงคลสมรสและก็ร่มสำหรับเจ้าสาวหรือร่มกันแดด

ถ้าเกิดคุณกำลังจะสมรสกันบนริมทะเลคุณควรจะเลือกชุดที่มีไว้ใส่สำหรับแต่งงานที่สั้นกว่า แต่ว่าสถานที่อื่นๆจะเปิดช่องเลือกอื่นๆให้กับคุณ คริสตจักรแบบเริ่มแรกหรือตึกดั้งเดิมสามารถเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับชุดเจ้าสาวแบบเริ่มแรกอย่างเป็นทางการในระหว่างที่พิธีการทางแพ่งบางทีอาจตกลงใจเลือกชุดใส่แต่งงานที่ถ่อมตัวมากเพิ่มขึ้น เป็นวันสำคัญของคุณโดยเหตุนี้การเลือกชุดใส่แต่งงานที่คุณรักเป็นการตกลงใจคราวสุดท้ายของคุณ แต่ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อื่นจะช่วยได้เสมอ

ชุดราตรี เมื่อเลือกชุดเจ้าสาวผ้าที่สมควรเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดสำหรับเพื่อการคิดแผนงานมงคลสมรสที่สมบูรณ์แบบของคุณ ชุดที่มีไว้ใส่แต่งงานแล้วก็ชุดที่มีไว้ใส่แต่งงานของคุณจะช่วยระบุธีมสำหรับงานมงคลสมรสของคุณ จดจำไว้ว่าคุณจะสวมชุดสำหรับชั่วโมง; ที่คุณอาจจะต้องไปขึ้นรวมทั้งลงบันได; คุณจะนั่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและก็คุณจะจบวันเต้นรำในนั้น!

สีของชุดที่มีไว้ใส่สำหรับแต่งงานของคุณเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่ทำให้เกิดต้นแบบและก็ธีมของวันสมรสของคุณ สีขาวเป็นสีเริ่มแรกยอดนิยมตั้งแต่ปี 1700 และก็แสดงถึงความบริสุทธิ์ แม้กระนั้นเมื่อเร็วๆนี้ได้มองเห็นสีที่เข้มขึ้นหลายสีแปลงเป็นแฟชั่น หลายร้านขายของออนไลน์ชุดใส่สำหรับแต่งงานจะมีแผนการภูเขามิสีที่จะชี้แนะคุณว่าสีและก็ผ้าสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของชุดที่มีไว้สำหรับใส่แต่งงานได้เช่นไร ชุดราตรี ทดลองใช้ไอเดียกลุ่มนี้ เมื่อคุณตกลงใจเกี่ยวกับสีของชุดใส่สำหรับแต่งงานแล้วให้นึกถึงสีที่เหมาะสมกับหัวหน้าสาวเพื่อนเจ้าสาวและก็สาวดอกไม้ อย่าลืมว่าพวกเขาพึงพอใจกับสิ่งที่คุณเลือก!

เครื่องใช้ไม้สอยจัดงานสมรสที่สำคัญมากๆยกตัวอย่างเช่น รองเท้าของคุณ คุณจะอยู่บนเท้าของคุณเป็นระยะเวลาที่ยาวนานของวันเพื่อความสบายสบายเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆในที่สุดวัสดุอุปกรณ์เสริมสำหรับเจ้าสาวมองสมบูรณ์แบบด้วยผ้าที่มีไว้สำหรับคลุมหน้า, ชุดใส่ในถุงมือและก็กางเกงในวันสมรสของคุณ

ม่านม้วน

ตกแต่งในแฟชั่นสูงด้วยเฉดสีหน้าต่างแฟชั่นใหม่ ไปที่ร้านค้าตกแต่งหรือห้างในแคว้นของคุณหรือเรียกมองเว็บออนไลน์ที่มีเฉดสีลูกกลิ้งแล้วก็คุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่มากมายซึ่งมีหลายสีแล้วก็สิ่งของตกแต่งใหม่ๆคุณสามารถหาเฉดสีหรือแบบหน้าต่างที่สมควรเพื่อตรงกับโครงงานปรับปรุงแก้ไขบ้านของคุณ ม่านม้วน การปรับปรุงแก้ไขด้วยเฉดสีลูกกลิ้งแฟชั่นใหม่สามารถทำให้บ้านของคุณงามขึ้นด้วยการลงทุนขนาดเล็ก

ม่านม้วน

ไม่ใช้เฉดสีลูกกลิ้งในสีขาวหรือสีดำที่น่ารำคาญเพียงแค่นั้น คุณไม่ต้องต่อสู้กับกลไกการปรับตัวเพื่อได้ระดับที่คุณอยากได้อีกต่อไป เฉดสีลูกกลิ้งในขณะนี้มีความมากมายแล้วก็ทน ไม่มีหลุมขาแตกแล้วก็ทำลายหรือขอบที่หันเข้าภายใน อุปกรณ์เป็นไวนิลฉาบไวนิลรวมทั้งไวนิลฉาบด้วยผ้า ม่านม้วน เฉดสีหน้าต่างมัณฑนากรมีดีไซน์เนอร์ทอผ้าหลากสีลวดลายและก็สาน สำหรับรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยเพิ่มขึ้นให้ใช้จอลูกกลิ้งจอแสงแดดที่กรองแสงสว่าง แต่ว่าให้มุมมอง

เฉดสีของหน้าต่างสามารถเพิ่มได้อีกด้วยการตัดแต่งข้างล่างที่รุมล้อมหรือเป็นเกลียว พวกเขาสามารถจัดตั้งเพื่อม้วนขึ้นหรือลง คุณสามารถจัดตั้งสีลูกกลิ้งข้างในกรอบหน้าต่างหรือภายนอกกรอบ ม่านม้วน การต่อว่าดตั้งด้านในเฟรมทำให้เงามองเป็นกรอบเมื่อปิด การตำหนิดตั้งข้างนอกกรอบจะครอบคลุมแสงสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็ทำให้หน้าต่างมองกว้างขึ้น พวกเขาสามารถใช้มีหรือเปล่ามีความรู้สำหรับในการตกแต่งที่ข้างบนเพื่อครอบคลุมม้วน ด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบ แต่ว่าเฉดสีกลุ่มนี้สามารถทำเป็นโดยไม่มีการดูแลและรักษาหน้าต่างเสริมเติม นี้จะช่วยทำให้มองล้ำยุคมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อรวมกับผ้าม่าน

คุณสมบัติที่ดีเยี่ยมที่สุดของเฉดสีลูกกลิ้งนอกจากแฟชั่นสำหรับห้องของคุณเป็นการช่วยให้ท่านประหยัดเงินด้วยการควบคุมแสงสว่างแล้วก็ความร้อนที่เข้าหรือออกมาจากห้อง ม่านม้วน ช่วยทำให้แสงสว่างเข้าไปในห้องได้มากขึ้นในรุ่งแจ้งหรือยามค่ำแล้วก็ในระหว่างวันสามารถลดค่าไฟของคุณได้ การใช้สิ่งของที่มีความหนาแน่นมากเพิ่มขึ้นสามารถทุ่นค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อการทำความร้อนแล้วก็ผ้าที่มีไว้คลุมด้วยลูกกลิ้งที่คุ้มครองป้องกันการสูญเสียความร้อนและก็หยุดการร่างแบบหน้าต่างเย็นได้ ผ้าหุ้มห่อร่มเงาหนาแน่นกว่าไวนิลหรือสิ่งของเรียบ

นอกเหนือจากการที่จะช่วยลดค่าไฟแล้วก็ควบคุมความเย็นรวมทั้งความร้อนในห้องของคุณแล้วคุณยังสามารถใช้เฉดสีลูกกลิ้งเพื่อปรับภาวะห้องได้อีกด้วย ม่านม้วน การใช้สีอ่อนจะมีผลให้ทุกห้องสว่างขึ้นแล้วก็แจ้งชัดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเฉดสีของหน้าต่าง สีแก่ใช้สำหรับเฉดสีหน้าต่างนอนแล้วก็เฉดสีของลูกกลิ้ง กลุ่มนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดเมื่อคุณอยากมีห้องมืดสำหรับนอนในตอนกลางวัน พวกเขาเป็นลู่ทางที่ดีสำหรับผ้าม่านหนักที่เห็นได้ตลอดระยะเวลาเวลาที่ลูกกลิ้งสามารถรีดขึ้นแล้วก็เกือบหลุดออกไปเมื่อคุณอยากได้แสงสว่างในห้อง

กลูต้าแบบฉีด

Superfoods ต้านริ้วรอย – ชั้น 6 ของกินสำหรับความสวยที่อายุยืนยาวที่สุด!

1) โกจิเบอร์ปรี่

โกจิเบอร์ปรี่เป็นของกินที่เร่าร้อนที่สุดแห่งหนึ่งในโลกรวมทั้งเป็นของกินที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและก็มีความเข้มข้นของวิตามินเกลือแร่กรดอะมิโน phytochemicals และก็กรดไขมันจำเป็นจะต้อง กลูต้าแบบฉีด ด้วยรัฐธรรมนูญที่น่าประทับใจดังที่กล่าวมาข้างต้นไม่น่าประหลาดใจที่พวกเขาเป็นที่รู้จัก anti-aging marvels ที่เกิดขึ้นในประเทศทิเบตและก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในด้านการแพทย์แผนโบราณผลเบอร์ปรี่แห้งกลุ่มนี้มีจุดเด่นหลายประเภทตัวอย่างเช่นการผลักดันและส่งเสริมภูมิต้านทานการลดคอเลสเตอรอลการเสริมสร้างความสามารถการต่อสู้กับเซลล์ของมะเร็งทุเลาอาการเซื่องซึมและก็ช่วยลดหุ่น

ผลเบอร์ปรี่โกจิมีวิตามินซีถึง 500 เท่าจากน้ำหนักรวมทั้งเบต้าแคโรทีนมากยิ่งกว่าแครอททำให้เป็นแหล่งวิตามินเอที่ดีเลิศร่วมกับวิตามินอีรวมทั้งกรดไขมันที่จำเป็นจะต้องเบอร์ปรี่พวกนี้เหมาะกับการต้านริ้วรอยแล้วก็ความสวยสดงดงาม ยิ่งกว่านั้นยังมีโพลีแซ็กคาไรด์ซึ่งยอดเยี่ยมในสารกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนการเติบโตของผู้คนโดยต่อมใต้สมองรวมทั้งวิตามินบี 21 แร่และก็กรดอะมิโน 18 ประเภท

ในกรณีที่ได้รับการยืนยันว่าแก่ยืนยาวที่สุดเป็น Li Qing Yuen ที่แก่ 252 ปีเกิดเมื่อปีพ. ศาสตราจารย์ 2421 มีการสมรสครั้งที่ 14 กับบุตรหลานอายุ 11 ชั่วคนก่อนตายในปีพ. ศาสตราจารย์ 2473 Li Qing Yuen กล่าวว่า โกจิเบอร์ปรี่ทุกวี่ทุกวัน

การศึกษาเรียนรู้ที่อ้างถึงในหนังสือเรื่อง Goji: The Himalayan Health Secret ของ Dr. Mindell พบว่าจำนวนร้อยละ 67 ของผู้สูงวัยที่ได้รับรังนกทุกวี่วันตรงเวลา 3 อาทิตย์มีการทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นระบบภูมิต้านทานอย่างยิ่งแล้วก็การปรับแต่งจิตวิญญาณแล้วก็การมองโลกในทางดีอย่างเป็นจริงเป็นจัง .

2) ว่านหางจระเข้ กลูต้าแบบฉีด

โฟล๊อกเจ็ท, ว่านหางจระเข้ช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจน 100% ตามธรรมชาติสำหรับผิวอ่อนวัยริ้วรอยแล้วก็ผิวเจ้าเนื้ออิ่มใจ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมของโบท็อกซ์!

เจลภายในของใบว่านหางจระเข้มีสารประกอบราวๆ 200 ประเภทที่มีสารอาหารกว่า 75 จำพวก มีธาตุ 20 จำพวกกรดอะมิโน 18 ประเภทแล้วก็วิตามิน 12 จำพวก (แม้กระทั้งวิตามินบี 12 ซึ่งเป็นเลิศในพืชที่มีวิตามินน้อยมาก) ว่านหางจระเข้ยังมีคุณลักษณะต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ต่อสู้กับเชื้อราและก็แบคทีเรียและก็บ้านเตียรอยด์ต่อต้านการอักเสบและก็โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี ว่านหางจระเข้ช่วยสำหรับการย่อยของกินและก็กำจัดของกินเพิ่มระบบภูมิต้านทานและก็มีคุณภาพสูงสำหรับในการรักษาให้ความสดชื่นรวมทั้งฟื้นฟูผิวกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนตามธรรมชาติ

ว่านหางจระเข้รับประทานเยี่ยมที่สุดเมื่อเป็นได้ กลูต้าแบบฉีด (คุณสามารถสั่งซื้อใบว่านหางจระเข้ขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาไม่กี่อาทิตย์ก่อนหน้านี้) ขูดเจลข้างในหลบหลีกข้างนอกของใบซึ่งเป็นยาระบายที่แข็งแรงและก็ประสมประสานกับผลไม้เพื่อช่วยทำให้ผิวสวยที่สุด ว่านหางจระเข้มีรสชาติที่สุภาพแม้ว่าจะมีขอบขมเล็กน้อยด้วยเหตุดังกล่าวควรต้องผสมกับผลไม้สูงที่สุด

3) อะโวคาโด

อะโวคาโดจะเรียบและก็อ่อนลงสำหรับผิวรวมทั้งซับได้ง่าย; เมื่อเทียบกับน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันที่สกัดจากข้าวโพดมะกอกน้ำมันที่ทำจากถั่วเหลืองน้ำมันที่ทำขึ้นมาจากอะโวคาโดมีอัตราการซึมผ่านผิวหนังมากที่สุด

อะโวคาโดเป็นสารอาหารที่อุดมไปด้วยรวมทั้งเป็นต้นว่าน้ำมันที่สกัดจากมะกอกมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงโดดเดี่ยวที่เป็นประโยชน์ พวกเขาสามารถช่วยการจัดการน้ำหนักโดย satiating ความต้องการของกินรวมทั้งให้น้ำมันที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงซึ่งสามารถใช้โดยร่างกายรวมทั้งคุ้มครองปกป้องโรคหัวใจโดยการลดคอเลสเตอรอล

อะโวคาโดยังมีวิตามินอี (เหมาะกับผิว) กลูต้าแบบฉีด สารต้านอนุมูลอิสระติดอยู่โรทีนอยด์แล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนท์หลักที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพสำหรับการต้านทานสารก่อโรคมะเร็ง ระดับที่ถือว่าสูงของกลูตาไธโอนอยู่ในตับที่มีการกำจัดอุปกรณ์ที่เป็นพิษ

กลูตาไธโอนส่งผลต่อสารมลภาวะดังเช่นว่าควันจากบุหรี่ควันไอเสียแล้วก็รังสีรังสียูวี ปัจจุบันนี้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่อาจเกิดจากกลูตาไธโอนในหลายภาวะตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจการสูญเสียความทรงจำโรคข้ออักเสบโรคพาร์คินสันขี้กลากโรคตับพิษจากโลหะหนักและก็โรคภูมิคุมกันบกพร่อง

4) Chlorella

กรดนิวคลีอิก RNA แล้วก็ดีเอ็นเอในคลอเรลล่า (หนึ่งในแหล่งที่รู้จักกันเยอะที่สุด) ดังเช่นว่าการเติบโตแล้วก็การบูรณะเซลล์โดยตรงทำให้ร่างกายของพวกเราสามารถใช้สารอาหารได้อย่างมีคุณภาพลดพิษแล้วก็หลบหลีกโรค การสร้างกรดนิวคลีอิกภายในร่างกายน้อยลงเรื่อยตามอายุซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยใดๆก็ตามว่าเพราะอะไรการบริโภคของพวกเขาก็เลยได้รับการชี้แนะโดยดร. เบนจามินแฟรงก์ใน ‘The No-Aging Diet’ Paul Pitchford ใน ‘Healing With Whole Foods’ เขียนว่า ‘กรดนิวคลีอิกที่ไม่พอทำให้มีการเกิดริ้วรอยก่อนวัยรวมทั้งภูมิต้านทานอ่อนแอ’ การค้นคว้าวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์ของ Kanazawa ญี่ปุ่นพบว่าหนูที่เลี้ยงด้วย chlorella มีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้น 30% . การเติมอาร์เอ็นเอรวมทั้งดีเอ็นเอบางทีอาจเป็นกุญแจสำคัญต่อร่างกายโดยรวมภูมิต้านทานและก็อายุขัย

นอกจากไปจากกรดนิวคลีอิกแล้วคลอเรลล่ายังเต็มไปด้วยวิตามินเกลือแร่สารต้านอนุมูลอิสระโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีรวมทั้งกรดอะมิโนทำให้สารอาหารที่เพิ่มเติมความอ่อนวัยและก็ผลักดันสุขภาพได้อย่างไม่น่าเชื่อ สาหร่ายสไปรูไลน่าเสมอกัน

5) เกสรผึ้ง

เมื่อเอ๋ยถึงผิวที่อ่อนวัยและก็สวยสดงดงามเกสรผึ้งมีของขวัญที่สะดุดตา หมอผิวหนังชาวประเทศสวีเดนดร. ลาร์ส – เอริคเอสเซนใช้เกสรผึ้งช่วยรักษาสิวและก็ภาวะผิวอื่นๆได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มองเห็นผลการสร้างเสริมความสวยแล้วก็ต้านริ้วรอย เขากล่าวว่าเกสรผึ้ง “ดูเหมือนจะปกป้องไม่ให้ริ้วรอยก่อนวัยของเซลล์แล้วก็กระตุ้นการเติบโตของเยื่อผิวใหม่ ช่วยคุ้มครองปกป้องผิวจากการคายน้ำได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ช่วยใหม่ไปสู่เซลล์ผิวแห้ง ช่วยกำจัดริ้วรอยและก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้กับเซลล์ผิว เขามั่นใจว่ามันเป็นคุณทรัพย์สมบัติของผิว rejuvintoin เนื่องด้วยความเข้มข้นสูงของกรดนิวคลีอิกอาร์เอ็นเอและก็ดีเอ็นเอเหมือนกันกับพฤติกรรมของยาปฏิชีวนะตามธรรมชาติ เกสรผึ้งมีสาระจำนวนมากสำหรับการสนับสนุนสุขภาพ กลูต้าแบบฉีด เช่น การต่อสู้การตำหนิดเชื้อการลดคอเลสเตอรอลการเสริมสร้างความแข็งแรงของเลือดการกระตุ้นระบบภูมิต้านทานเพิ่มความแข็งแรงทางด้านกายภาพแล้วก็ความแข็งแกร่งการช่วยชีวิตยืนยาวรวมทั้งเพิ่มความปรารถนา! มันถูกเรียกว่า ‘นายอำเภอของกิน’ เนื่องจากว่ามันบริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นโภชนาการ

6) น้ำมันที่ผลิตขึ้นมาจากมะพร้าว

น้ำมันที่ทำจากมะพร้าวช่วยเพิ่มความเร็วสำหรับการเผาผลาญของคุณแล้วก็ช่วยลดความอ้วนได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากนั้นยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้ผิวและก็มีคุณลักษณะต้านทานอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระทำให้ผิวมองอ่อนวัยแล้วก็มีร่างกายแข็งแรง น้ำมันที่สกัดจากมะพร้าวจากด้านในหรือด้านนอกเป็นน้ำมันที่เหมาะกับการดูแลรักษาผิวพรรณ นอกจากนั้นยังมีกรด lauric กรดไขมันต้านจุลชีพที่ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อรา