ความนึกคิดของเข็มในหน้า ตื่นตระหนก มาก Botoxers ทีแรก และก็คนโดยส่วนใหญ่ หลบหลีก Botox เพียงแค่เพื่อเหตุผลที่ อันที่จริงการฉีดโบท็อกซ์ไม่เจ็บมากสักเท่าไรนัก – ฉีดโบท็อก ใช้เข็มขนาดเล็กมากมาย รวมทั้งเข็มเล็กๆ พวกนี้ มิได้ถูกฉีดเข้าไปภายในร่างกายมากเท่าไรนักทุกคนมี เกณฑ์ ความเจ็บที่แตกต่าง โดยเหตุนั้นก็เลย ยากที่จะ คาดเดาว่าจะรังควานคุณ อย่างไร แต่ว่าคน ทั่วไป ชี้แจง ถึงความรู้สึกแบบ pinprick เล็กน้อยรวมทั้งเห็นด้วยกับการย้อนหลัง ว่า “ไม่ใช่ เรื่องสำคัญ” โดยเฉลี่ยแล้วเข็มฉีดยารอบๆดวงตา รังแกริมฝีปากอย่างน้อยที่สุดและบนริมฝีปากเจ็บมากที่สุด

ปกติการฉีดยาโบท็อกซ์จะทำเช่นนี้ ผู้เจ็บป่วยนั่งอยู่บนโต๊ะหมอบบางส่วน กับหมอนที่รองรับศีรษะบริเวณฉีดยาจะทำความสะอาด รวมทั้ง ใช้เจลทาชาเฉพาะที่ จุดฉีดแต่ละจุดจะถูกทำ เครื่องหมายด้วยดินสอเขียนคิ้ว ใส่เข็มเพียงผ่านผิวหนัง กล้าม ใบหน้านั่งใกล้ผิวมาก จน ไม่ต้องฉีดยาเลย ฉีดโบท็อก ปริมาณ ที่เหมาะสมของหน่วยจะถูกฉีดเข้าไป โบท็อกซ์ถูกฉีดเข้าไปในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงด้วยเหตุนี้ ก็เลยจำเป็นจะต้องมี ปริมาณของเหลว เพียงแค่เล็กๆน้อยๆ โบท็อกซ์ฉีดยา อย่างเร็ว รวมทั้งเข็มจะถูกถอนออก ชอบมีผิวที่หย่อนยานคล้อยน้อย และ สิ่งนี้จะกลับสู่ สถานการณ์ ปกติโดยใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที

ขึ้นกับพื้นที่ฉีด, การฉีดบ่อยมากมักจะจะต้อง ดังเช่นจะต้องมี การฉีดยา 5 ครั้งในบริเวณ ขนคิ้ว(ระหว่างขนคิ้ว) ความเข้าใจผิดโดยปกติ คือฉีด เพียงแค่  1 ชิ้นต่อบริเวณฉีดยา โดยปกติแล้วจะ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ฉีดโบท็อก สำหรับการฉีด ขนคิ้ว ทั่วไป ต้องใช้ 4 ชิ้นต่อการฉีดในสถานที่ฉีด 5 ครั้งรวมกัน 20 หน่วย

สิ่งที่คุณคาดหวัง ภายหลังจากการฉีดยา? ไม่เหมือนกับภาพยนตร์ทั่วๆไป ในภาพยนตร์ ฉีดโบท็อก ไม่อาจจะใช้งานได้ทันที อาจใช้เวลาสองถึงสามวันเพื่อคุณมองเห็น ผลการผ่อนคลาย กล้าม จะบรรเทา ถัดไปอีก นับเป็นเวลาหลายวันหลังจากนั้น คุณจะ มองไม่เห็นผลเต็ม รูปแบบของ Botox ตรงเวลาสองอาทิตย์

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง เมืองไทย 4.0 กับห้องสมุดวิทยาลัย (Thailand 4.0 and Academic Libraries) กับนางสาววรรณนิภา พุ่มไม้สุวรรณ ซึ่งจัดโดย สัมพันธ์บรรณารักษ์วิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องที่ใช้ในการประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับผิดชอบเรื่อง

โปรแกรมห้องสมุด ดิจิทัล : ด้วย ICT และก็นวัตกรรม โดย นายเมฆา ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้พื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พูดถึง การเล่าเรียนที่มีคุณค่า คือ การศึกษาแบบร่วมมือ การแบ่งปันวิชาความรู้ ไม่ยึดถือในความเป็นเจ้าของมากเกินกระทั่งไปขัดช่องทางการเข้าถึงการเล่าเรียนของคนอื่นๆ เป็นแถวคิดของการผลักดันและส่งเสริมการเล่าเรียนตลอดชีพ (Lifelong Learning) โดยมีหัวจิตใจสำคัญอยู่ที่การแบ่งปันแหล่งฯ แหล่งทรัพยากรการเล่าเรียนแบบเปิด สามารถแบ่งได้ ดังนี้

  1. หลักสูตรและรายละเอียดแบบเปิด (open courseware and content) หลักสูตรการเล่าเรียนฟรี (free educational courses ) Open textbooks เช่น โครงการ Open Source Textbooks Project ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
  2. ซอฟต์แวร์ในกรุ๊ปเปิด (open software tools) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเล่าเรียน
  3. สิ่งของเปิด (open material) ที่ดีไซน์มาเพื่อใช้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนการสอนอีกทั้งต้นแบบปกติแล้วก็แบบอิเล็กทรอนิกส์
  4. คลังของสิ่งของการเล่าเรียน (Repositories of Learning Object) สำหรับเก็บรวบรวมวัสดุการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น และก็เข้าถึงใช้งาน

ข้อตกลงอนุญาตแบบเปิดรวมทั้งการใช้งาน เนื่องจากว่าทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเป็นแนวคิดที่เป็นการก้าวไปสู่การเข้าถึงรวมทั้งใช้ทรัพยากรการเล่าเรียนได้อย่างเสรี อันครอบคลุมการให้ผู้ใช้สามารถสำเนา (copy) กระจัดกระจาย (distribute) ปรับปรุง (improve) และ เปลี่ยน (change) ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในการศึกษาเรียนรู้ค้นคว้ารวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ อย่างไรก็ดี ทรัพยากรการเรียนแบบเปิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ดังนี้การกำหนดข้อตกลงอนุญาต ทำเป็นโดยการระบุเงื่อนไงร่วมกันได้ใน 6 แบบ ดังนี้

Attribution CC – BY ให้เผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไข โดยจำเป็นต้องระบุที่มา

Attribution CC – BY -SA ให้เผยแพร่ ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลง โดยจำเป็นต้องระบุที่มาและก็จำต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน

Attribution CC – BY -ND ให้เผยแพร่ โดยจำต้องกำหนดที่มา แม้กระนั้นห้ามดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข

Attribution CC- BY -NC ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแม้กระนั้น ห้ามใช้สำหรับในการค้า

Attribution CC- BY – NC – SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไข โดยจำต้องกำหนดที่มาแต่ห้ามใช้ในการค้ารวมทั้งจะต้องเผยแพร่งานปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงโดยใช้ข้อตกลงอนุญาตชนิดเดียวกัน

Attribution CC- BY – NC -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องกำหนดที่มาแม้กระนั้นห้ามดัดแปลงแล้วก็ห้ามใช้สำหรับในการค้า

การบรรยายหัวข้อการศึกษาค้นคว้าออนไลน์ : แนวโน้มและก็ข้อควรคำนึง โดย อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พูดถึง ห้องสมุดในฐานะแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจสารสนเทศต่างๆโดยเฉพาะการช่วยส่งเสริมการทำวิจัย โดยเหตุนั้นห้องสมุดกับการค้นคว้าวิจัยจึงมีความหมายมากในขณะนี้ โปรแกรมห้องสมุด หอสมุดจะต้องมองว่าทรัพยากรที่ให้บริการและการให้บริการในตอนนี้สนองตอบนักค้นคว้าได้ใช่หรือไม่ การให้บริการต่างๆควรจะมีการผลักดันและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้วิจัย ถึงความอยากได้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ใช้นิยมในแบบใด และก็มีบริการใดควรจะบริการผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักวิจัยที่มีความจำเป็นมาก ถ้าเกิดบรรณารักษ์ทราบก็จัดซื้อหาสิ่งที่จำเป็นทั้งที่เป็นในรูปของรูปเล่ม และออนไลน์

โปรแกรมห้องสมุด บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดสำหรับเพื่อการช่วยเหลือการจัดการสารสนเทศด้านการวิจัย Research Data Management หรือ RDM หอสมุดมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งล้วนแล้วแต่บากบั่นปรับแต่ง การให้บริการและก็สร้างคุณประโยชน์ในการให้บริการของห้องสมุดด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสารสนเทศ การศึกษาเรียนรู้ของนักค้นคว้า